به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، صبح روز سه شنبه 28 دی ماه در سالن اجتماعات بیمارستان بهمن کلاس « گندزداها و نحوه رقیق سازی آن » ویژه پرسنل کمک پرستار و خدمات برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی محمدیان کارشناس بهداشت بیمارستان در این باره گفت: هدف از برگزاری این کلاس ارتقای سطح آموزش پرسنل بیمارستان است که بتوانند با نحوه رقیق سازی و نحوه استفاده صحیح از مواد گندزدا در داخل بخش های بیمارستانی آشنا شوند.

وی در ادامه بیان کرد: گروهی که در این کلاس آموزشی مورد هدف است گروه خدمات و کمک بهیاران هستند که این مطالب آموزشی در خصوص وظایفی که به عهده دارند برای آنها کمک کننده خواهد بود و این افراد با روش های رقیق سازی بیشتر آشنا شده  و به راحتی می توانند سطوح را با محلول های رقیق شده ضدعفونی کنند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، دوره FMEA بالینی توسط دکتر مهری حجت دوست مدیر داخلی بیمارستان  در محل سالن همایش ها برای مدیران و مسئولان برگزار شد .

در این دوره آموزشی به مبحث مدیریت ریسک پرداخته شد. مدیریت ریسک شامل فعالیت های بالینی و مدیریتی است که سازمان به منظور شناسایی ، ارزیابی و کاهش خطر آسیب به بیماران، کارکنان ومراجعه کنندگان بر عهده می گیرد .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، جلسه آموزشی رابطین آموزش به بیمار در بیمارستان بهمن برگزار شد .

در این جلسه خانم رمضانزاده ، سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان بهمن با ارائه مباحث سیاست ها و شاخص های آموزش به بیمار و دستورالعمل follow up بیماران ترخیص شده به تبیین کارگروه های آموزش به بیمار ، روزهای سلامت ملی ، احکام و شرح وظایف رابطین آموزش به بیمار و آموزش های خود مراقبتی پرداخت .

 

دکتر حسین اخوان زنجانی متخصص بیماری های عفونی و مسئول کنترل عفونت بیمارستان بهمن در برگزاری کلاس یادآوری و نحوه کنترل عفونت در بیماران و پرسنل به آنها نکات آموزشی و موثری را یادآوری کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، متخصص بیماری های عفونی در این خصوص گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های ما این است که بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند آلودگی و عفونت ناشی از بیماری را به پرسنل و بیماران دیگر انتقال ندهند و با برگزاری این کلاس ها به پرسنل آموزش داده می شود که چگونه از عفونت ها مصون بمانند.