به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، "دوره توجیهی بدو ورود"  ویژه پرسنل جدیدالورود در سالن اجتماعات بیمارستان بهمن برگزار شد.

 

خانم منیژه مولایی مدیر پرستاری بیمارستان بهمن درخصوص این دوره آموزشی، گفت: کلاس توجیهی برای پرسنل جدید به منظور آشنایی بيشتر کارکنان جدیدالورود با استانداردهاي اعتباربخشي، دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بهداشت و اشتغال بهينه کارکنان در بخش هاي گوناگون بیمارستان است. كارگاه آشنايي پرسنل جديدالورود به صورت ماهانه در بيمارستان برگزار می شود و  در ابتدا کارکنان را با سازمان، قوانين و مقررات حاكم بر  بیمارستان آشنا می سازد و در ادامه اصول و استانداردهاي  ايمني بيمار، پيشگيري و كنترل عفونت، بهداشت حرفه اي، مديريت بحران، بهداشت محيط و... برای آنها تشریح می شود.

 همچنین در این کلاس ها قوانین و الزامات درون و برون سازمانی مورد نیاز کارکنان مطرح می شود و در پایان هر دوره نیز از كاركنان آزمون بعمل خواهد آمد. اين كارگاه با هدف ارتقا سطح آگاهي كاركنان و افزايش سطح كيفي مراقبت هاي ارائه شده به گيرندگان خدمت برنامه ريزي و اجرا می شود.

لازم به ذکر است در پایان این کلاس توجیهی، مسئولان بهداشت حرفه ای ، آموزش کارکنان، اعتباربخشی، ایمنی بیمار، بهداشت محیط و منابع انسانی به تشریح مباحث پرداختند.