از  سال 2005 واحد ايمني بيمار سازمان جهانی بهداشت(WHO) كمپين بهداشت دست را با شعار" مراقبت تمیز، مراقبت امن تر" را در سراسر دنيا آغاز نمود و روز 5 مي را روز جهاني بهداشت دست نامگذاري كردند، بیش از 130 کشور عضو سازمان و کشورهای غیر عضو حمایت خود را برای پیشگیری از عفونت های مرتبط با اقدامات درماني- مراقبتي(HAI) اعلام نمودند، كه تسهیلاتی جهت فراهم سازی امكانات و الزامات بهداشت دست ایجاد گردید. طبق آمار اعلام شده از طرف سازمان جهاني بهداشت، سپسيس ناشي از اقدامات درماني-مراقبتي، سالانه حيات بيش از 30 ميليون بيمار را تحت تاثير قرار مي دهد، بنابراين سازمان به منظور جلب نظر سياستگذاران بهداشتي به اهميت اين مسئله، كمپين بهداشت دست را در سال 2018 با شعار"پيشگيري از سپسيس در دستان شماست" برگزار مي نمايد.

بيماري سرخك يكي از مسري ترين بيماري هاي غفوني است، به طوريكه بيش از 90% افراد حساس در تماس نزديك با بيمار آلوده مي شوند. حدود 10% كل مرگ و مير قابل پيشگيري كودكان زير 5 سال در جهان به علت سرخك است و براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ساليانه 200 هزار كودك را به كام مرگ مي كشد.از سال 1383 برنامه واكسيناسيون در كشور برعليه سرخك با واكسن سرخك، سرخجه و اوريون(MMR) در دو نوبت 12 و 18 ماهگي انجام مي شود.  به نظر مي رسد كه بهبود پوشش جاري واكسيناسيون عليه سرخك- سرخجه، باعث كاهش موارد ابتلا به سرخك و در نتيجه كاهش موارد مرگ ناشي از سرخك شده است. از ابتداي سال 97  تاكنون طغيان هايي از بيماري سرخك در بين كودكان از شهرهاي بندرعباس و قم توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش شده است.

روز 25 آوریل مصادف با 5 اردیبهشت از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به نام مالاریا نامگذاری شده است. مالاریا هم اکنون مهم ترین بیماری انگلی و یکی از مشکلات مهم بهداشتی تعدادی از کشورها، بخصوص مناطق گرمسیری جهان است.  سازمان جهاني بهداشت در تلاش براي ترويج شعار امسال روز جهاني مالاريا با عنوان " آماده براي مقابله با مالاريا" با ديگر سازمان ها همكاري مي كند و اين شعار بر نيروي اجتماعي و تعهد جامعه جهاني در متحد كردن جامعه جهان براي دستيابي به هدف مشترك جهان عاري از مالاريا تاكيد دارد.