"روز ميلاد بانوي بزرگ اسلام، پرستار تمام نيكي ها و پرستار ارزش هاي مقدس عاشورا بر همه پرستاران و پيروانش مبارك باد"

مراسم بزرگداشت روز پرستار با حضور آقاي اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور و آقاي قاضي زاده هاشمي وزير محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش در سالن اجلاس برگزار گرديد.  در اين مراسم، خانم مريم مظاهري مدير پرستاري بيمارستان بهمن به عنوان "پرستار برگزيده كشوري"  انتخاب گرديد و همچنين لوح سپاس به ايشان اهداء و از تلاشهاي ايشان در تحقق اهداف نظام سلامت تقدير و تشكر به عمل آمد.  

"هركس جلو هجوم آب و يا آتش را بگيرد و جمعي از مسلمانان را نجات دهد، بهشت بر او واجب مي شود"  (رسول خدا (ص))

ديدار جناب آقاي دكتر محور مديرعامل بيمارستان به همراه جمعي از مديران و پرسنل از ايستگاه 25 آتش نشاني در روز شنبه مورخ 9 بهمن 95 و عرض تسليت به مناسبت شهادت آقاي علي اميني  مدير منطقه 2 و جمعي از آتش نشانان در حادثه ساختمان پلاسكو

كنفرانس علمي يك روزه با موضوع "تازه هاي غربالگري كانسر سرويكس" در روز پنجشنبه مورخ 07 بهمن 95 از ساعت 8 الي 14با سخنراني اساتيد آنكولوژي زنان و پروفسور پرويز هنجني، با 5 امتياز بازآموزي در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار مي گردد.

كنفرانس علمي يك روزه با موضوع "مراقبت هاي ويژه (ICU)" روز پنجشنبه 30 دي 95 ساعت 8 لغايت 11، با سخنراني دكتر محمد پيريائي، عباسعلي آخوندي و مهرداد بهزادي در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن با امتياز بازآموزي برگزار گرديد.

تومور بورد " معرفي بيماران جالب تروفوبلاستيك جفت" در تاريخ 04/09/1395 با سخنراني اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي از سراسر كشور برگزار شد

سركار خانم دكتر اميني مقدم به عنوان دبير علمي كنفرانس زحمات شايان ذكري را در اين زمينه انجام دادند.