بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني كودك (24 - 17 مهر 97) برنامه‌هاي ذيل را اجرايي نمود:

  • تقدير از رئيس بخش نوزادان واطفال سركار خانم دكتر ميترا رادفر توسط رياست محترم بيمارستان
  • اهداء هدايا و عيادت از كودكان بستري توسط گروه ارتقاء‌ سلامت بيمارستان