آیا دکتر بیزن دریاباری متخصص ارتوپدی را می شناید ؟ بیوگرافی و صحبت های شنیدنی ایشان را در خصوص پوکی استخوان ببینید و بشنوید . همچنین جهت دریافت وقت مشاوره از ایشان با شماره تماس 43019 بیمارستان بهمن تماس حاصل فرمایید .