صحبت های جناب آقای دکتر پیمان گوهرشناسان فوق تخصص زیبایی در خصوص زمان شروع پیری و راههای مقابله با آن را ببینید و بشنوید همچنین جهت دریافت وقت شماوره از ایشان با شماره تماس 43019 تماس حاصل فرمایید .