دکتر محمد یاریگر روش متخصص کودکان و نوزادان در بیمارستان بهمن می باشد جهت دریافت وقت مشاوره از ایشان با شماره تماس 43019 تماس حاصل فرمایید . صحبت های جناب آقای دکتر محمد یاریگر روش را در خصوص بیماری های کودکان و نوزادان ببنید و بشنوید .