حضور جناب آقای دکتر آرمان طاهری ، متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد ، در کنفرانس درد در کشور مجارستان و ارائه 4 مقاله علمی و پژوهشی