كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته  با امتياز باز آموزي ، در تاريخ 9806/13 با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي  از ساعت 8 الي 11 در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. احیای قلبی-ریوی پايه ، مديريت راه هوايي ،انجام ماساژ قلبي و تنفس برروي مولاژ ، مانيتورينگ بيمار قبل و حين CPR ، مروري بر تفسير EKG و آريتمي هاي قلبي ،نحوه كار با دستگاه AED والكتروشوك از سرفصل هاي آموزشي اين كارگاه بود.