ملاقات تعدادی از مدیران بیمارستان بهمن با رئیس محترم کلانتری و همکاران ، جهت تبریک هفته نیروی انتظامی و تشکر از همکاری صمیمانه نیروی انتظامی و کلانتری با بیمارستان بهمن