بیمارستان بهمن به مناسبت روز جهاني قلب مورخ 7 مهرماه 98 ، جهت شناخت و آگاهي مراجعین از بيماري ها و سلامت قلب، كلاس آموزشي در كلينيك قلب بيمارستان برگزار نموده است كه در آن در خصوص انواع بيماري هاي قلب ، نحوه پيشگيري و مراقبت هاي آن ها، به شركت كنندگان آموزش های لازم داده شد.