بیمارستان بهمن به مناسبت بزرگداشت هفته جهاني سالمندان ( 16 – 9 مهرماه)، كلاس آموزشي "سلامت دوره سالمندي" جهت کلیه مراجعین به برگزار نموده است  كه در آن در خصوص بيماري هاي سالمندي و نحوه پيشگيري و مراقبت هاي آن ها، به شركت كنندگان آموزشهای لازم داده شد.