كلاس آموزشي با موضوع بيماري هاي مقاربتي و ايدز، با سخنراني جناب اقاي دكتر آقازاده سرهنگي، فلوشيپ بيماري هاي عفوني در تاريخ 98/07/20، از ساعت 8:30 لغايت 9:30 با گروه هدف پزشكان محترم اورژانس و پرسنل باليني و غيرباليني در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. در اين جلسه به موضوع بيماري هاي شايع منتقله از راه مقاربت جنسي، ‌علائم بيماري، روش هاي درماني و نحوه كنترل و پيشگيري از انتقال آن ها پرداخته شد.