بیمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني كودك از تاريخ  17 الي 24 مهرماه 98 برنامه های ذیل را اجرایی نموده است :