مدير پرستاري
سیمین مرندی

 

سوپروايزرها
امینی - ندا ایوان پور - بیتا بالی - کشور خوشبین- شفیقه رضوی - اعظم سوری- فرشته فرجی- مهدیه فلاحی محبوبه مولایی – منیژه ندافی- رحیمه

 

سرپرستار  بخش
ابراهیمی - سحر کلینیک
اخترکاوان- الهه اورژانس
امراللهی - فاطمه IVF
ایوبی- نوشین اسکوپی
تاجی - زهرا ICU-G
خسروی نژاد- فاطمه جراحی A
دادور- مرضیه اتاق عمل قلب و جنرال
دادور- مرضیه CSSD
راسخ- سمیه POST ICU-OH (Bجراحی)
رحیمی - بهادر آنژیوگرافی
زنجانی - عاطفه کودکان
ژرفی - الناز مجموعه CCU2
سهرابی- فائقه IPD
عسگری - تینا داخلی ، داخلی A
عسگری- مژگان مجموعه CCU1
فخاری-حسین دیالیز
کریمی - محمدحسین ICU-OH
گل محمدی - نگار NICU
مرادی سنجانی- معصومه زنان
نقیبی - الهام بلوک زایمان