Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
چهارشنبه, 23 خرداد 1397 14:07

بيمارستان بهمن در نظر دارد به مناسبت هفته جهاني سلامت مردان از تاريخ 24 لغايت 31 خرداد 97 اقدام به توزيع كتابچه آموزشي سلامت مردان به صورت رايگان در واحد ارتقاء سلامت / آموزش همگاني مي‌نمايد.

یکشنبه, 13 خرداد 1397 00:10

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني بدون دخانيات 5 الي 11 خرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود: برگزاري سمينار آموزشي با موضوع بيماري‌هاي ريوي و گروه هدف عموم جامعه مورخ 97/03/08 از ساعت 11 الي 13

شنبه, 12 خرداد 1397 23:55

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني تيروئيد 4 الي 10 خرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود: برگزاري سمينار آموزشي 1 روزه با موضوع تيروئيد و بيماري‌هاي مرتبط با آن و همچنين سيگار و مضرات آن مورخ 97/03/07 گروه هدف مراجعين به همراه توزيع بسته هاي آموزشي / پمفلت ميا...

چهارشنبه, 02 خرداد 1397 14:52

بيمارستان بهمن به مناسبت روز جهاني بهداشت دست و روز جهاني تالاسمي اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 18/02/97 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين پخش ويديوي مرتبط در نمايشگرهاي لابي و نيز توزيع پمفلت‌ها / بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمود.

بیمارستان بهمن