Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
سه شنبه, 16 مرداد 1397 11:23

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني هپاتيت 1 الي 6 مرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

دوشنبه, 15 مرداد 1397 10:17

جلسه توموربورد با موضوع " كانسر آندومتر" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 4 مرداد سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با 5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 70 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

دوشنبه, 15 مرداد 1397 10:11

بيمارستان بهمن به مناسبت مراسم بزرگداشت هفته جهاني شير مادر 10 الي 16 مرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

پنج شنبه, 14 تیر 1397 12:18

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها / بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمود.

بیمارستان بهمن