شنبه, 13 آذر 1395 14:59

تومور بورد " معرفي بيماران جالب تروفوبلاستيك جفت" در تاريخ 04/09/1395 با سخنراني اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي از سراسر كشور برگزار شد سركار خانم دكتر اميني مقدم به عنوان دبير علمي كنفرانس زحمات شايان ذكري را در اين زمينه انجام دادند.

شنبه, 13 آذر 1395 14:50

بيمارستان بهمن به عنوان بيمارستان خصوصي برتر در زايمان فيزيولوژيك به كسب لوح بيمارستان برتر درترويج زايمان طبيعي از طرف رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران مفتخر گرديد.

یکشنبه, 09 آبان 1395 15:13

ديگر لازم نيست بيماران مبتلا به سرطان كه تحت شيمي درماني قرار مي گيرند از ريزش موهاي خود رنج ببرند ويژگي ها و مزاياي Scalp cooling :1- از ريزش موهاي سر بيماران شيمي درماني جلوگيري كرده و باعث افزايش اعتماد به نفس بيمار مي شود2- دوره درمان كاملا بدون درد است.3- باعث ادامه فعاليت هاي اجتماعي مي شود.4-...

یکشنبه, 09 آبان 1395 15:13

كنفرانس علمي يكروزه "هموويژيلانس" با امتياز بازآموزي روز پنجشنبه مورخ 95/07/29 ساعت 8 لغايت 13 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن بر گزار مي گردد