(بيمارستان بهمن با كليه بيمه هاي ذكر شده، جهت بستري عمومي و قلب طرف قرار داد مي باشد. )

 بيمه هاي طرف قرارداد سرپايي 
بانك تجارت دارد
بانك توسعه و صادرات دارد
بانك رفاه كارگران دارد
بانك سپه دارد
بانك صنعت و معدن دارد
بانك كشاورزي دارد
بانك مركزي دارد
بانك مسكن دارد
بانك ملت دارد
بانك ملي دارد
بيمه آرمان x
بيمه آسيا x
بيمه البرز x
بيمه ايران فقط كاركنان بيمه ايران و شركت برق منطقه اي تهران
بيمه پارسيان دارد
بيمه دانا x
بيمه رازي x
بيمه سينا x
بيمه كارآفرين x
بيمه معلم x
بيمه ميهن x
بيمه ملت x
بيمه نوين x
توسعه كيش دارد
رياست جمهوري x
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دارد
ستاد مبارزه با مواد مخدر x
سازمان صدا و سيما غير از ويزيت در كلينيك ها
مركز پژوهش هاي مجلس غير از آزمايش و ويزيت در كلينيك ها
شركت شهر سالم تهران دارد
شركت ملي صنايع مس ايران دارد
شركت نفت فلات قاره ايران x
صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت ايران دارد
كانون سر دفتران و دفتر ياران دارد
كتابخانه مجلس شوراي اسلامي غير از آزمايش و ويزيت در كلينيك ها
كمك رسان SOS دارد
مجلس شوراي اسلامي غير از آزمايش و ويزيت در كلينيك ها
وزارت بهداشت  
هواپيمايي آسمان x
وزارت نفت (سازمان بهداشت و درمان نفت) دارد