به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 7 آذرماه دوره آموزشی مدیریت بحران و تریاژ در بحران در سالن اجتماعات این مرکز درمانی به منظور افزایش اطلاعات و آگاهی گروه های هدف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 8 آذرماه سمینار علمی آموزشی بیمارستان بدون دخانیات و راهکارهای ترک مواد دخانی در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنج شنبه 5 آبان ماه سمینار آموزشی پیشگیری از سرطان پستان در این مرکز درمانی با حضور پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش های مختلف با سخنرانی دکتر فرهاد موسی زاده جراح پستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنج شنبه 13 مردادماه به مناسبت هفته جهانی" شیر مادر" همایشی به همین منظور در سالن اجتماعات این مرکز درمانی با حضور پرستاران بخش های زنان، NICU ، بلوک زایمان، کلینیک زنان و کودکان برگزار شد و در این همایش دکتر بحرینی متخصص زنان و زایمان به سخنرانی پرداخت.