به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، دوره FMEA بالینی توسط دکتر مهری حجت دوست مدیر داخلی بیمارستان  در محل سالن همایش ها برای مدیران و مسئولان برگزار شد .

در این دوره آموزشی به مبحث مدیریت ریسک پرداخته شد. مدیریت ریسک شامل فعالیت های بالینی و مدیریتی است که سازمان به منظور شناسایی ، ارزیابی و کاهش خطر آسیب به بیماران، کارکنان ومراجعه کنندگان بر عهده می گیرد .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، جلسه آموزشی رابطین آموزش به بیمار در بیمارستان بهمن برگزار شد .

در این جلسه خانم رمضانزاده ، سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان بهمن با ارائه مباحث سیاست ها و شاخص های آموزش به بیمار و دستورالعمل follow up بیماران ترخیص شده به تبیین کارگروه های آموزش به بیمار ، روزهای سلامت ملی ، احکام و شرح وظایف رابطین آموزش به بیمار و آموزش های خود مراقبتی پرداخت .

 

دکتر حسین اخوان زنجانی متخصص بیماری های عفونی و مسئول کنترل عفونت بیمارستان بهمن در برگزاری کلاس یادآوری و نحوه کنترل عفونت در بیماران و پرسنل به آنها نکات آموزشی و موثری را یادآوری کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، متخصص بیماری های عفونی در این خصوص گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های ما این است که بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند آلودگی و عفونت ناشی از بیماری را به پرسنل و بیماران دیگر انتقال ندهند و با برگزاری این کلاس ها به پرسنل آموزش داده می شود که چگونه از عفونت ها مصون بمانند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، رحیمی سرپرست کت لب بیمارستان هدف از برگزاری این کلاس را ارتقای آگاهی و مهارت پرستاران بخش های مرتبط عنوان کرد و گفت: بخش های ویژه ، بخش سی سی یو ، آی سی یو و کت لب در خصوص آنژیوگرافی شریان رادیال و فمورال با هم مرتبط هستند از این رو نیاز است که این بخش ها علاوه بر ارتباط با هم مهارت های شان را افزایش دهند.

برگزاری کلاس کرونا ویروس ۶ دی ماه ۱۴۰۰ برای پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان بهمن در سالن اجتماعات برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، برگزاری این کلاس آموزشی به منزله آشنایی بیشتر پرستاران با تکنیک های روز مقابله با این ویروس منحوس بود.