كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته  با امتياز باز آموزي ، در تاريخ 98/04/26 با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي  از ساعت 8 لغايت 11 دربيمارستان بهمن برگزار گرديد. عناوين مطرح شده شامل:مهارت های احیای قلبی-ریوی پايه ،مديريت راه هوايي ،انجام ماساژ قلبي و تنفس برروي مولاژ ،مانيتورينگ بيمار قبل و حين CPR ،مروري بر تفسير EKG و آريتمي هاي قلبي ،نحوه كاربا دستگاه AED والكتروشوك بود.

آموزش عملی فرآیند احیا بر روی مولاژ و همچنین نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و شرایط و الزامات استفاده از این دستگاه، از دیگر سرفصل های آموزشی این کارگاه بود.