اطلاعات جغرافيايي بيمارستان:

بیمارستان فوق تخصصي بهمن واقع در شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالي، روبروي فرهنگسراي ابن سينا، دارای بخش های تخصصی، بخش های ویژه، تالارهاي جراحي فوق تخصصي، كلینیک های فوق تخصصی، پاراکلینیک ها و واحد های اداری و پشتيباني می باشد.

امكانات درماني

  • كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي

ارتوپدي، جراحي عمومي، جراحي ستون فقرات، گوش و حلق و بيني، كودكان، اورولوژي (جراحي كليه و مجاري ادرار)،  انسدادعروق محيطي (زخم ديابتيك)، عفوني، روماتولوژي، زنان، روانپزشكي، فوق تخصصي روانپزشكي، جراح مغز و اعصاب، داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)، داخلي/گوارش، داخلي/قلب، جراحي قلب، جراحي كودكان، فوق تخصص گوارش، فوق تخصص قلب كودكان، فوق تخصص ريه، چشم پزشكي، اپتومتري، داخلي كليه و فشار خون، غدد، تغذيه، جراح پلاستيك، پوست، خون و انكولوژي، اديومتري، مشاوره و روانپزشكي، واكسيناسيون و پايش رشد، گفتار درماني، مشاوره دوران بارداري و شيردهي، كلينيك درد، بلع درمانی

  • بخش  هاي بستري

CCU1 -  CCU2 -  POST CCU1 -  POST CATH -  ICUG - ICU-OH – NICU -  POST  ICU OH 

داخلي، جراحي A ، جراحي  B، زنان، كودكان، IPD

  • پاراکلینیک

تصوير برداري، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، IVF، داروخانه، دندانپزشكي،  سنجش شنوایی، پزشكي هسته اي، استروبوسکوپی، آنالیز صدا

  • اتاق های عمل

اتاق عمل جنرال، اتاق عمل قلب، CATH LAB (آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي)، بلوك زايمان

 

شماره تماس ارتباط با بيمارستان براي بيماران بين الملل

021-82499000

اعضاي دپارتمان IPD

پزشكان: دکتر آرمان طاهری، دكتر مظفرالدين آقامحمدي، دكتر بهاره هدایت

مسئول بخش: دکتر آرمان طاهری 

پرستاران: خانم سارا حسن وند، آقای رضا محمدی، آقای آذرخش سالاری و آقای موسی صداقتی

كارشناس: خانم رعنا اخوان

مسئول IT: خانم الهام کاوسی

مسئول ترخيص: خانم دکتر موحد

تعرفه خدمات IPD

اطلاعات جغرافيايي بيمارستان:

بیمارستان فوق تخصصي بهمن واقع در شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالي، روبروي فرهنگسراي ابن سينا، دارای بخش های تخصصی، بخش های ویژه، تالارهاي جراحي فوق تخصصي، كلینیک های فوق تخصصی، پاراکلینیک ها و واحد های اداری و پشتيباني می باشد.

امكانات درماني

  • كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي

ارتوپدي، جراحي عمومي، جراحي ستون فقرات، گوش و حلق و بيني، كودكان، اورولوژي (جراحي كليه و مجاري ادرار)،  انسدادعروق محيطي (زخم ديابتيك)، عفوني، روماتولوژي، زنان، روانپزشكي، فوق تخصصي روانپزشكي، جراح مغز و اعصاب، داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)، داخلي/گوارش، داخلي/قلب، جراحي قلب، جراحي كودكان، فوق تخصص گوارش، فوق تخصص قلب كودكان، فوق تخصص ريه، چشم پزشكي، اپتومتري، داخلي كليه و فشار خون، غدد، تغذيه، جراح پلاستيك، پوست، خون و انكولوژي، اديومتري، مشاوره و روانپزشكي، واكسيناسيون و پايش رشد، گفتار درماني، مشاوره دوران بارداري و شيردهي، كلينيك درد، بلع درمانی

  • بخش  هاي بستري

CCU1 -  CCU2 -  POST CCU1 -  POST CATH -  ICUG - ICU-OH – NICU -  POST  ICU OH 

داخلي، جراحي A ، جراحي  B، زنان، كودكان، IPD

  • پاراکلینیک

تصوير برداري، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، IVF، داروخانه، دندانپزشكي،  سنجش شنوایی، پزشكي هسته اي، استروبوسکوپی، آنالیز صدا

  • اتاق های عمل

اتاق عمل جنرال، اتاق عمل قلب، CATH LAB (آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي)، بلوك زايمان

 

شماره تماس ارتباط با بيمارستان براي بيماران بين الملل

021-82499000

اعضاي دپارتمان IPD

پزشكان: دکتر آرمان طاهری، دكتر مظفرالدين آقامحمدي، دكتر بهاره هدایت

مسئول بخش: دکتر آرمان طاهری 

پرستاران: خانم سارا حسن وند، آقای رضا محمدی، آقای آذرخش سالاری و آقای موسی صداقتی

كارشناس: خانم رعنا اخوان

مسئول IT: خانم الهام کاوسی

مسئول ترخيص: خانم دکتر موحد

تعرفه خدمات IPD

برآورد هزينه اعمال جراحي تشخيصي، درماني بيماران بين الملل (IPD) سال 1400
٭كليه هزينه هاي اعلام شده تقريبي مي باشد.
٭٭ هزينه كليه اعمال جراحي بدون در نظر گرفتن قيمت وسايل مصرفي و پروتز حين عمل مي باشد.
سرفصل خدمتی شرح کد (Value) متوسط  تخت روز بستری متوسط هزینه جهت اتباع خارجی (میلیون تومان ) متوسط هزینه (دلار )
جراحي پوستي و زيبايي
جراحی پوستی کیست یا سینوس پیلونیدال 1 8 340
جراحی ترمیمی بلفاروپلاستي دو پلك 1 30 1250
جراحی لاغری ابدومینوپلاستی 1 60 2083
جراحي پستان
جراحی پستان کیست و یا فیبرآدنوم پستان 1 24 1000
جراحی پستان ماستکتومی ناقص همراه با لنفادکتومی زیر بغل 1 45 1875
جراحی پستان ماموپلاستی ( زيبايي پستان ) 1 60 2500
جراحي گردن و ستون فقرات
جراحی گردن دنده گردنی ( TOS) 1 20 834
جراحی ستون فقرات بالون کیفوپلاستی ( شكستگي مهره ) 3 50 2080
جراحی ستون فقرات کیفوز ، اسکوليوز یا کیفواسکولیوز (انحراف ستون فقرات ) 3 80 3333
جراحی ستون فقرات اسپونديلوليستزيس (ليز خوردگي مهره ) 3 60 2500
جراحی ستون فقرات دیسککتومی / كورپكتومي (ديسك كمر ، گردن ) 3 60-30 2500-1250
جراحی ستون فقرات تنگي كانال نخاع گردن و كمر 3 90 3750
جراحي ارتوپدي
جراحی شانه آرتروسکوپی کامل شانه 1 40-34 1667-1415
جراحی اندامها شکستگی اندامها 2 60-14 2500-585
جراحی لگن شکستگی لگن 3 50-60 2500-2085
جراحی لگن آرتروپلاستی کامل هیپ ( توتال HIP ) 2 50 2085
جراحی زانو آرتروپلاستی کامل زانو ( توتال KNEE) 2 35 1460
جراحی پا اصلاح هالوس والگوس 1 30 1250
جراحی زانو آرتروسکوپی رباط هاي زانو ( ACL- PCL) 1 35 1460
جراحي عمومي CTS) سندرم تونل کارپال مچ دست) 1 15 625
جراحي  بيني و سينوس ها
جراحی بینی سپتورینوپلاستی 1 40 1667
جراحی بینی رينوپلاستي 1 30 1250
جراحی بینی سپتوپلاستي 1 30 1250
جراحی سینوس آندوسکوپی سینوس های پارانازال 1 35 1460
جراحي قلب و عروق
قلب و عروق تعبیه پیس میکر دائم یک ، دو يا سه حفره‌ای 1 40 1667
قلب و عروق تعبیه ICD يك ، دو يا سه حفره‌ای 1 60-50 2500-2080
قلب و عروق تعویض / ترميم یک دریچه 5 180 7500
قلب و عروق باي پس شريان كرونر (CABG) 5 140 5835
قلب و عروق مجدد بای پس شریان کرونر ( CABG) 5 260 10833
قلب و عروق ترميم نقص ديواره بين دهليزي ، بطنی با بای پس قلبی ریوی  (ASD/PDA/ VSD) 5 140 5835
داخلی قلب و عروق آنژیوگرافی محیطی (چهار رگ مغزی ،کاروتید،کلیوی،لگن، اندام فوقانی وتحتانی) 1 14 585
داخلی قلب و عروق OCT یا IVUS عروق کرونر 1 40 1667
داخلی قلب و عروق بالون آنژيوپلاستي یک رگ ( یک تا سه استنت) 2 50 2080
داخلی قلب و عروق آنژیوپلاستی  CTO /Primary PCI 2 50-28 2080-1168
داخلی قلب و عروق آنژيوگرافي عروق کرونر 1 18 750
داخلی قلب و عروق آنژیوگرافی عروق بای پس شده 1 24 1000
داخلی قلب و عروق آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه  کاتتریسم قلب راست و چپ 1 24 1000
داخلی قلب و عروق بستن ASD  یا VSDیا PFO؛ از طریق پوست 2 100 4167
داخلی قلب و عروق EPS Mapping 2 36 1500
داخلی قلب و عروق EPS Ablation 2 40-60 2500-1667
جراحي دستگاه گوارش
جراحی معده معده برای چاقی مفرط ( اسلیو  / باي پس ) 3 80 3333
جراحی روده‌ معده / کولون ( گاسترکتومی /کولکتومی ) 5 90 3750
جراحي روده آپانديس (آپاندكتومي ) 2 20 834
جراحي مقعد هموروييدكتومي / فیشرکتومی 1 10 2400
جراحی مجاری صفراوی كيسه صفرا (کوله‌سیستکتومی ) 2 22-20 918-500
جراحی شکمی لاپاراتومي تشخیصی 1 100-60 4167-2500
هرنیوپلاستی فتق ( اینگوئینال / شكمي / نافي ) 1 20 834
جراحي كليه و مجاري ادراري
جراحی کلیه و مجاری ادرار PCNL   ( سنگ شاخه گوزنی کلیه ) 1 32 1333
جراحی کلیه و مجاری ادرار نفرکتومی 1 40 1667
جراحی کلیه و مجاری ادرار عمل خارج کردن و يا شکستن سنگ حالب ( TUL ) 1 16 667
جراحی کلیه و مجاری ادرار برداشتن تومور(هاي) مثانه (TURT) 1 16 667
جراحی کلیه و مجاری ادرار سیستواورتروسکوپی / یورتروسکوپی / سيستوسكوپي 1 14-10 584-417
جراحی کلیه و مجاری ادرار اورکیوپکسی 1 20 834
جراحی کلیه و مجاری ادرار هیدروسل دو طرفه 1 18 750
واريكوسل 1 12 500
جراحی پروستات پروستاتكتومي از طریق مجرا (TURP کامل / ناقص ) 2 45 1875
جراحي زنان
جراحی زنان کولپورافي قدامي / خلفي (سيستوسل / ركتوسل ) 1 16 667
جراحی زنان کورتاژ تشخیصی یا درمانی 1 8 333
جراحی زنان میومکتومی ( فيبروم رحم ) 1 30-24 1250-1000
جراحی زنان جراحی هیسترکتومی 2 30-24 1250-1000
جراحی زنان هیستروسکوپی تشخیصی / درماني 1 8 333
جراحی زنان سیستکتومی تخمدان (كيست تخمدان) 1 24-20 1000-834
جراحی زنان سرکلاژ 1 8 333
جراحی زنان زایمان طبیعی 1 16 667
جراحی زنان سزارین 1 20 834
جراحي هاي سر و گردن
جراحی  تیروئید تیروئیدکتومی 1 30 1250
جراحی پارا تیروئید پاراتیروئیدکتومی 1 40 1667
جراحی لوزه‌ها تونسيلكتومي 1 12 500
جراحي مغز
جراحی  مغز تومور مغزی / نخاعي 5 80 3333
برآورد هزينه درمان هاي غير جراحي (طبي) براي بيماران بين الملل (IPD) سال 1398
سرفصل خدمتی شرح کد  (Value) متوسط  تخت روز بستری متوسط هزینه جهت اتباع خارجی (میلیون تومان ) متوسط هزینه (دلار )
درمان طبي
درمان طبي درمان غير جراحي در بخش هاي عادي(هر شبانه روز ) 1 4-5 208-167
درمان طبي درمان غير جراحي در بخش هاي CCU(هر شبانه روز ) 1 8 340
درمان طبي درمان غير جراحي در بخش هاي ICU (هر شبانه روز ) 1 12 500
سرپايي
نورولوژی پلي سومنوگرافي ( تست خواب ) 1 6 250
EEG مونیتورینگ EEG مونیتورینگ 24 ساعته 1 9 375
شیمی درمانی شيمي درماني 1 5 208
آندوسکوپی آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی تشخیصی / درماني 0 6-4 500-340
کولونوسکوپی کولونوسکوپی تشخیصی / درماني 0 9-5 375-209
برونكوسكوپي برونكوسكوپي تشخيصي / درماني 0 10-6 500-417
تست هاي ريوي تست هاي ريوي ( اسپيرومتري / Body Box/ DLCO) 0 5-2 209-84