رئيس بخش : سركار خانم دكتر محمدنجار

مسئول بخش: سركار خانم مرادی

بخش زنان بيمارستان بهمن واقع در طبقه اول ضلغ غربي با 29 تخت فعال، با برخورداری از کادر مجرب و تخصصی متشكل از كارشناسان پرستاري و مامايي، همراه با آخرین تجهیزات مدرن روز پزشکی آماده ارائه خدمات به بیماران محترمي مي باشد كه تحت عمل سزارین و زایمان طبیعی ،انواع جراحی های زنان اعم از لاپاراسكوپي،هيستروسكوپي، TAH، كورتاژ تشخيصي و تخليه اي و ... قرار گرفته اند.

تلفن تماس بخش:  82499898