مانور عملياتي آتش نشاني و نجات مصدومين روز جمعه مورخ 97/06/16 راس ساعت 10 صبح با همكاري پرسنل ايستگاه 25 آتش نشاني،مديريت بحران منطقه 2،اعضاء چارت بحران بيمارستان بهمن و واحدهاي امدادي سازمان هاي مربوطه برگزار گرديد.

مراسم بزرگداشت روز پزشك در مركز همايش هاي بيمارستان قلب شهيد رجائي با حضور جمع كثيري از پزشكان سهامدار بيمارستان بهمن برگزار گردید.

كنفرانس علمي هموويژيلانس با امتياز بازآموزي مورخ 97/05/25 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن از ساعت 8 لغايت 12 با حضور اساتيد محترم جناب آقاي دكتر محمدرضا نظري پويا ( متخصص علوم آزمايشگاهي باليني، PHD پارازيتولوژي )، جناب آقاي دكتر محمدمهدي اديب سرشكي ( متخصص بيماري‌هاي داخلي، فوق تخصص خون و سرطان بالغين )، دكتر مسعود دونلو ( متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني ) و جناب آقاي دكتر عباسعلي آخوندي ( متخصص بيهوشي، فوق تخصص ICU) برگزار گرديد.

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني هپاتيت  1 الي 6 مرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

جلسه توموربورد با موضوع " كانسر آندومتر" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ  4  مرداد سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني  اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با  5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 70 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

بيمارستان بهمن به مناسبت مراسم بزرگداشت هفته جهاني شير مادر 10 الي 16 مرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود: