به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یک شنبه 7 اسفندماه پایگاه سلامت مردان به مناسبت هفته ملی سلامت مردان در این مرکز درمانی برپا شد و کارشناس آموزش به بیمار ، به مراجعه کنندگان و همراهان بیماران مشاوره سلامت ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، با توجه به آغاز هفته ملی سلامت مردان در کشور در نخستین هفته اسفندماه  ، روز یک شنبه 7 اسفندماه بیمارستان بهمن در مرکز گروه سرمایه گذاری بانک کارآفرین برای کارمندان و پرسنل پایگاه سلامت مردان مستقر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنج شنبه 27 بهمن ماه کنفرانس یک روزه اورژانس های زنان و مامایی با حضور گسترده پزشکان، پرستاران و ماماهای بیمارستان بهمن و دیگر بیمارستان های شهر تهران با امتیاز بازآموزی در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز چهارشنبه 26 بهمن ماه در سالن همایش های این مرکز درمانی  با حضور پزشکان، گروه پرستاری و مامایی و پرسنل آزمایشگاه سمینار فرآورده های خونی و هموویژلانس با امتیاز بازآموزی به منظور تبادل اطلاعات نوین روز دنیا برگزار شد.

 14 تا 28 بهمن ماه  «هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری» نامگذاری شده است . هدف از نامگذاری این هفته افزایش آگاهی زوج‌ها از باید و نبایدهای دوران بارداری، ارتقاء سطح سلامت مادر ، جنین و پیشگیری از خطرات احتمالی در دوران بارداری است.