به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز 27 اردیبهشت ماه مصادف با 17 می  روز جهانی بیماری فشار خون عنوان شد و شعار امسال این روز جهانی "فشار خون خود را دقیق اندازه گیری کنید" و پیام آن  " با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل آن، عمر طولانی تری داشته باشید" می باشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، در سال 1402 روز شمار هفته سلامت با شعار "سلامت برای همه با پزشکی خانواده " اعلام شد و کارشناسان این حوزه در بیمارستان بهمن به پایش سلامت با عناوین ، پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت، جوانی جمعیت و سالمندی سالم،

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه کنفرانس علمی ایمنی بیمار با امتیاز بازآموزی با حضور گروه پرستاری و کارکنان بخش ها و واحد های مختلف این مرکز درمانی در سالن اجتماعات برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، روز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه در سالن همایش این مرکز درمانی سمینار بیمار محوری، اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای (با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم) با حضور گروه پرستاری بیمارستان و سایر مراکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز شنبه 16 اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی ماما مراسم  گرامیداشت و تقدیر از ماماهای نمونه بخش های مختلف بیمارستان بهمن در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه مصادف با 4 می به مناسبت روز جهانی بهداشت دست ، مراسمی با حضور دکتر فخرالدین نورمحمدی مدیرعامل ، پزشکان، پرستاران و مراقبین سلامت در سالن همایش این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، کارگاه احیای قلبی ریوی پایه با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم روز شنبه 9 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات این مرکز درمانی با حضور پرستاران و پرسنل بخش های مختلف برگزار شد.