كنفرانس علمي يك روزه با موضوع "تازه هاي غربالگري كانسر سرويكس" در روز پنجشنبه مورخ 07 بهمن 95 از ساعت 8 الي 14با سخنراني اساتيد آنكولوژي زنان و پروفسور پرويز هنجني، با 5 امتياز بازآموزي در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار مي گردد.

كنفرانس علمي يك روزه با موضوع "مراقبت هاي ويژه (ICU)" روز پنجشنبه 30 دي 95 ساعت 8 لغايت 11، با سخنراني دكتر محمد پيريائي، عباسعلي آخوندي و مهرداد بهزادي در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن با امتياز بازآموزي برگزار گرديد.

تومور بورد " معرفي بيماران جالب تروفوبلاستيك جفت" در تاريخ 04/09/1395 با سخنراني اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي از سراسر كشور برگزار شد

سركار خانم دكتر اميني مقدم به عنوان دبير علمي كنفرانس زحمات شايان ذكري را در اين زمينه انجام دادند.

ديگر لازم نيست بيماران مبتلا به سرطان كه تحت شيمي درماني قرار مي گيرند از ريزش موهاي خود رنج ببرند

ويژگي ها و مزاياي Scalp cooling :
1- از ريزش موهاي سر بيماران شيمي درماني جلوگيري كرده و باعث افزايش اعتماد به نفس بيمار مي شود
2- دوره درمان كاملا بدون درد است.
3- باعث ادامه فعاليت هاي اجتماعي مي شود.
4- داراي بالاترين سطح همكاري و رضايت بيماران است.
5- استفاده از آن آسان و براي بيمار و تيم پزشكي به سادگي قابل درك است.
6- ميزان موفقيت آن ثابت شده است.

كنفرانس علمي يكروزه "هموويژيلانس" با امتياز بازآموزي روز پنجشنبه مورخ 95/07/29 ساعت 8 لغايت 13 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن بر گزار مي گردد