نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
افشین ندایی انتظامات
زهرا نادرخواه بهبود كيفيت
شيوا شيردل بهداشت محيط
زهرا نوري راد بيمه وIT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
طهورا ملک محمدی تغذيه
محسن بياتي، مسعود جعفري حسابداري
معصومه کیایی دبيرخانه
سميه شيباني دفتر رياست
عسل دولت شاهي شنوايي سنجي
محمد رضا خوش نیاز فنی / مهندسی و تاسیسات
فاطمه ترابیان مدارك پزشكي
مجید کریمی مخابرات
سيده ساجده ميرمحمدي منابع انساني
احمد حقيقت طلب مهندسي پزشكي
فاطمه رضا پور ناظر دارويي
شيوا شيردل لاندري