نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
افشین ندایی انتظامات
دکتر حجت دوست بهبود كيفيت
شيوا شيردل بهداشت محيط
زهرا نوري راد بيمه وIT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
خانم ملک محمدی تغذيه
محسن بياتي، مسعود جعفري حسابداري
خانم کیایی دبيرخانه
سميه شيباني دفتر رياست
عسل دولت شاهي شنوايي سنجي
محمد رضا خوش نیاز فنی / مهندسی و تاسیسات
فاطمه ترابیان مدارك پزشكي
مجید کریمی مخابرات
سيده ساجده ميرمحمدي منابع انساني
احمد حقيقت طلب مهندسي پزشكي
فاطمه رضا پور ناظر دارويي
شيوا شيردل لاندري