به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک کمپین نه به کیسه های پلاستیکی با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ پسماند صفر و کاهش مصرف پلاستیک در فضای لابی بیمارستان بهمن برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز شنبه 3 تیر ماه کنفرانس علمی یکروزه  " تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد و KMC"  با گروه هدف پرستاری و مامایی، هوشبری و اتاق عمل بیمارستان بهمن و سایر مراکز درمانی با امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهمن برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، با توجه به آغاز هفته جهانی و ملی  سلامت مردان به دلیل اهمیت سلامت مردان و آگاهی از بیماری های خاموش قابل پیشگیری، در این راستا تیم سلامت بیمارستان بهمن در مرکز آتش نشانی منطقه 2 تهران حاضر و کلیه پرسنل این مرکز  توسط

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 23 خرداد ماه کلاس آموزشی تئوری و عملی  " اطفاء حریق" با گروه هدف کلیه پرسنل، بویژه رابطین آتش نشانی و پرسنل اورژانس بیمارستان دراین مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یکشنبه 21 خرداد ماه وبینار آموزشی  " مصرف منطقی، تلفیق و عوارض جانبی دارویی "با گروه هدف  پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، داروسازان و گروه پرستاری و مامایی هوشبری و اتاق عمل سراسر کشور به صورت مجازی (اسکای روم) در بیمارستان بهمن برگزار گردید.