جناب آقای دکتر علیرضا کلانتر معتمدی متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراح عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و صحبت های ایشان را در خصوص جراحی ناهنجاری مادرزادی انگشت دست در بیمارستان بهمن را ببینید و بشنوید . جهت دریافت وقت مشاوره از ایشان با شماره 43019 تماس حاصل فرمایید.

جناب آقای دکتر علیرضا کلانتر معتمدی متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراح عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و صحبت های ایشان را در خصوص واریس و راه درمان ان را ببینید و بشنوید . جهت دریافت وقت مشاوره از ایشان با شماره 43019 تماس حاصل فرمایید .

كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته  با امتياز باز آموزي ، در تاريخ 9806/13 با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي  از ساعت 8 الي 11 در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. احیای قلبی-ریوی پايه ، مديريت راه هوايي ،انجام ماساژ قلبي و تنفس برروي مولاژ ، مانيتورينگ بيمار قبل و حين CPR ، مروري بر تفسير EKG و آريتمي هاي قلبي ،نحوه كار با دستگاه AED والكتروشوك از سرفصل هاي آموزشي اين كارگاه بود.

برگزاري مانور اطفا و نجات در بيمارستان بهمن در تاریخ 98/06/08

در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، به همت واحد بهداشت حرفه اي اين مركز با همكاري ستاد بحران منطقه ، ايستگاه آتش نشاني شماره 25 و ساير سازمانهاي امدادي، مانور ساليانه اطفا و نجات در اين مركز برگزار گرديد.

در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، واحد بهداشت حرفه اي اين مركز با همكاري ستاد بحران منطقه 2 كلاس آموزشي" واكنش در شرايط اضطرار و كارگاه عملي چادر زني حين بحران مورخ 987/05/27 در بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

در كارگاه تئوري سركار خانم مشگل گشا از ستاد بحران منطقه 2 در خصوص واكنش در شرايط اضطرار و تخليه اضطراري نكاتي را ارائه نمودند. در ادامه جهت آموزش عملي چادر زني حين بحران، كاركنان در محل اسكان امن اين مركز مستقر و با راهنمايي آقاي سبز اندام (نماينده محترم ستاد بحران منطقه 2 ) و خانم فرهمند (دبير كميته مديريت خطر حوادث و بلايا) اقدام به برپايي چادر نمودند.