به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، دوره 10 روزه " آی سی یو نوزادان (NICU) " از تاریخ 5 تیر لغایت 23 مرداد ماه، با گروه هدف پرستاران بیمارستان بهمن و سایر مراکز درمانی با امتیاز بازآموزی دراین مرکز درمانی برگزار شد.

به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک کمپین نه به کیسه های پلاستیکی با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ پسماند صفر و کاهش مصرف پلاستیک در فضای لابی بیمارستان بهمن برگزارشد.