در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، به همت واحد بهداشت حرفه اي اين مركز و با همكاري ايستگاه آتش نشاني شماره 25 ، کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات اعلام و اطفا حریق و نحوه استفاده عملی تجهیزات توسط نماینده محترم آتش نشانی آقای بداغی در اين مركز برگزار گرديد.

آموزش احیاء قلبی ریوی به زبان ساده و برای همه افراد ، شاید ما هم یک روز نجات دهنده جان یک عزیزی باشیم ، بس با ما همراه باشید و ما را از نقطه نظرات خود آگاه کنید ؟

احیاء قلبی تنفسی چیست ؟ آیا ما هم می توانیم به عنوان یک فرد غیر درمان به شخصی که دچار ایست قلبی شده شده کمک کنیم و فرد را احیاء کنیم ؟ پاسخ ما را در این فیلم از زبان جناب آقای دکتر سید احمد سید مهدی ببینید و بشنوید ؟ با ما همراه باشید تا شاید روزی ما هم بتوانیم با همین توضیحات جان یک فرد را نجات دهیم .

روز پرستار را به کلیه پرستاران دلسوز و مهربان کشورمان تبریک عرض می کنیم .