هفتمين كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته با امتياز باز آموزي ، با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي و با حضور رياست محترم بيمارستان جناب آقاي دكتر محور ، روز چهارشنبه ، تاريخ 98/07/24 از ساعت 8 الي 11 براي گروه هدف پرستار ، ماما ، كارشناس بيهوشي وكارشناس اتاق عمل در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

كارگاه فرايند نويسي ، با سخنراني سركارخانم دكتر ظريف رفتار  براي گروه هدف سرپرستاران و مسئولين محترم بخش ها و واحد ها ،  روز سه شنبه ، تاريخ 98/07/23  از ساعت 8 الي12 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

بیمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني كودك از تاريخ  17 الي 24 مهرماه 98 برنامه های ذیل را اجرایی نموده است :

  • بازديد تيم ارتقاء سلامت از بخش كودكان
  • پذیرایی از كودكان دلبند با كيك روز كودك
  • تحويل هداياي ويژه روز جهاني كودك به كودكان در بخش بستري
  • پخش ترانه هاي كودكانه در بخش كودكان

كلاس آموزشي با موضوع بيماري هاي مقاربتي و ايدز، با سخنراني جناب اقاي دكتر آقازاده سرهنگي، فلوشيپ بيماري هاي عفوني در تاريخ 98/07/20، از ساعت 8:30 لغايت 9:30 با گروه هدف پزشكان محترم اورژانس و پرسنل باليني و غيرباليني در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. در اين جلسه به موضوع بيماري هاي شايع منتقله از راه مقاربت جنسي، ‌علائم بيماري، روش هاي درماني و نحوه كنترل و پيشگيري از انتقال آن ها پرداخته شد.

كنفرانس آموزه هاي قانوني مرتبط با اورژانس و مستندسازي، با سخنراني سركار خانم دكتر بحريني متخصص زنان و كارشناس رسمي پزشكي قانوني ،  تاريخ 98/07/18 از ساعت 8 الي 9:30 براي گروه هدف پزشكان محترم اورژانس و سوپروايزران در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد. در اين كنفراس مباحث اساسي معاینات اورژانس براي پزشكان ، قوانين مربوط به مشاوره ها ،ثبت صحيح مستندات و غيره مطرح گرديد.

كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته با امتياز باز آموزي ، با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي در تاريخ 98/07/17 از ساعت 8 الي 11 براي گروه هدف پرستار ، ماما ، كارشناس بيهوشي وكارشناس اتاق عمل در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. آموزش عملی فرآیند احیاي پايه و پيشرفته بر روی مولاژ، مديريت راه هوايي ، نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و...ازسرفصل هاي آموزشي اين كارگاه بود.