14 تا 28 بهمن ماه  «هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری» نامگذاری شده است . هدف از نامگذاری این هفته افزایش آگاهی زوج‌ها از باید و نبایدهای دوران بارداری، ارتقاء سطح سلامت مادر ، جنین و پیشگیری از خطرات احتمالی در دوران بارداری است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، "پویش ملی مبارزه با سرطان با شعار فاصله مراقبت سرطان را کم کنیم"  با تشخیص زودرس و پیشگیری از سرطان روز پنج شنبه 13 بهمن ماه برای کلیه پرسنل در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یک شنبه 2 بهمن ماه به منظور پایش سلامت ساکنان منطقه 2 تهران ایستگاه تست قند خون و سنجش فشار خون در فروشگاه شهروند از سوی بیمارستان بهمن برپا شد.

شعار 29 دی ماه 1401 به مناسبت روز هوای پاک "تحقق هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی" اعلام شد . با توجه به اینکه همه ما یک هوا را تنفس می کنیم و هوا نیاز به محافظت ما دارد می بایست همه افراد خود را موظف کنند که در ساختن هوای پاک سهیم باشند و نقش آفرینی کنند.