به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، کلاس احیای قلبی ریوی در بیماران مبتلا به کرونا و بیماران مبتلا به کرونا روز چهارشنبه 13 بهمن در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.

این دوره از کلاس های آموزشی ویژه پرسنل پرستاری ، مامایی و اتاق عمل برگزار و دکتر سید احمد سید مهدی متخصص بیهوشی و فلوشیپ آی سی یو به بررسی جدیدترین نکات علمی برای مقابله با بحران کرونا پرداخت.

 

کلاس فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان بهمن با حضور مسئولان بخش های مختلف در سالن اجتماعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، این دوره آموزشی چند ساعته روز سه شنبه 12 بهمن ماه برگزار و فرخنده فرهمند مسئول بهداشت حرفه ای و دبیر بحران و بلایا در این دوره از کلاس های آموزشی به گفتگو پرداخت ، گفت :  طبق سنجه های اعتباربخشی و با توجه به اهمیت موضوع  ایمنی سازه  ای و غیر سازه ای در بیمارستان نیاز است که اولویت بندی مخاطرات داشته باشیم.