راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي
 • مراجعه بيمار يا همراه بيمار با در دست داشتن دستور بستري و برگ تأييد مالي به واحد ترخيص جهت تأييديه مالي
 • مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد)
 • صدور كارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگي بخش مربوطه

مدارك لازم جهت بستري بيمار

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه
 • در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور همسر به همراه شناسنامه
 • در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
 • ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ترجيحا در زمان پذيرش و يا نهايتا تا 12 ساعت پس از زمان بستري بيمار
 • در موارد اورژانس در صورت عدم  ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ،تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري

اطلاعات ضروري پذيرش بيمار

 • پس از تخصيص تخت و فرآيند پذيرش و تاييد مالي ، بيمار به همراه بيماربر به بخش مربوطه منتقل مي گردد.
 • ضروري مي باشد اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود.
 • پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي از 6 صبح تا 7 بعدازظهر در قسمت پذيرش بستري (لابي /طبقه همكف) و از ساعت 7 بعدازظهر تا 6 صبح در پذيرش اورژانس صورت مي گيرد.
 • حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج  ،بخش و صدور كارت همراه امكان پذير  مي باشد.
 • ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام  مي گردد.
 • ورود افراد كمتر از 12 سال  به بخش بستري در ساعات ملاقات ممنوع است.