دکتر فرشید پرکار

دکتر فرشید پرکار

چشم پزشكي ، اپتومتري
http://drfarshidporkar.irبرنامه درمانگاه: سه شنبه 9 الی 11

فارق التحصیل چشم پزشکی از دانشگاه تهران؛ فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه تهران؛ فلوشیپ قرنیه بیمارستان Bascom palmer دانشگاه Miller شهر میامی فلوریدا آمریکا؛ شرکت در اکثر کنگره های بین المللی آمریکا، اروپا و ژاپن