رئيس بخش: جناب آقاي دكتر فاضلي

مسئول بخش: جناب آقاي بهادر رحيمي

بخش كت لب بيمارستان فوق تخصصي بهمن با پيشرفته ترين تجهيزات و وسايل و با بكارگيري پزشكان و كادر مجرب،  آماده ارائه خدمات ذيل به كليه بيماران محترم مي باشد:

 • آنژيوگرافي عروق كرونر، عروق پيوندي
 • كتتريسم چپ و راست
 • آنژيوگرافي عروق محيطي اندام فوقاني و تحتاني، كاروتيد، رنال، آئورت
 • آنژيوگرافي عروق مغزي
 • آنژيوپلاستي عروق كرونر، كاروتيد، رنال و ساير شريان ها و وريدهاي محيطي
 • الكتروفيزيولوژي (EPS) و ابليشن
 • ترومبوكتومي و تعبيه CDT و فيلتر IVC
 • بستن ASD، PFO، PDA
 • انجام پريكارديوسنتز
 • درمان آنوريسم آئورت با تعبيه استنت گرفت (EVAR,TEVAR)
 • انجام تعويض دريچه آئورت به روش بسته (TAVI)
 • والوپلاستي مختلف (PTMC, PTPC, ...)
 • تعبيه TPM، PPM و ICD
 • استفاده از وسايل و تكنيك هاي پيشرفته جهت تشخيص و درمان: FFR, NIFR, IVUS, OCT, NAVIX
 • آنژيوگرافي اطفال و اقدامات درماني لازم
 • انجام اقدامات اينترونشنال راديولوژي شامل اينترونشن سر و گردن و دستگاه عصب مركزي، آمبوليزاسيون ناهنجاري هاي مختلف و تومورها، آمبوليزاسيون فبيروم رحمي، كموآمبوليزاسيون (TACE)، تعبيه پورت مركزي، استنت DJ، استنت هاي صفراوي و ...

اين بخش در طبقه سوم ضلع شرقي و مقابل تالار جراحي قلب قرار گرفته است.

تلفن تماس بخش: 6-82499335