دکتر حمیدرضا اصلانی متخصص ارتوپدی و جراحی آرتروسکوپی شانه و زانو در بیمارستان بهمن هستند.