كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته با امتياز باز آموزي ، با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي در تاريخ 1398/07/10 از ساعت 8 الي 11 براي گروه هدف پرستار، ماما ،كارشناس بيهوشي و كارشناس اتاق عمل در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. آموزش عملی فرآیند احیاي پايه و پيشرفته بر روی مولاژ، مديريت راه هوايي ، نحوه کار با دستگاه AED  و الکتروشوک و... از سرفصل هاي آموزشي اين كارگاه بود.