كنفرانس ترويج تغذيه با شير مادر با امتياز باز آموزي ، در تاريخ 98/08/02 با سخنراني سركار خانم دكترميترا رادفر (فوق تخصص نوزادان ) ، سركار خانم دكترمهشيد بحريني (متخصص زنان و زايمان ) ، جناب آقاي دكترمرتضي طاهري(داروساز باليني) و ساير اساتيد از ساعت 8 الي 11:30 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد.