سمینار هپاتیت و مراقبت از کبد در فرهنگسرای ابن سینا  و توزیع بسته های اموزشی مورخ  ١٣٩٨/٠٨/٠٧