برگزاری اولین کارگاه آموزشی غیر تهاجمی برای دیسک کمر برای کلیه فلوشیپ های درد  در خاورمیانه  ، در کشور ترکیه توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر آرمان طاهری فلوشیپ درد و دو استاد دیگر به نام های Mert Akbas و Patric McGowan از کشورهای ترکیه و انگلستان