به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز شنبه  مورخ 30/10/1402، کنفرانس علمی یکروزه بیماری های حاد تنفسی  با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی در راستای حفظ و آمادگی در زمینه مدیریت و کنترل بیماری های تنفسی واگیر با توجه به موارد ILL-SARI و آگاه سازی

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روزسه شنبه مورخ 21/09/1402 ،کنفرانس علمی یکروزه مروری بر تازه های فشار خون با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی  در راستای ارتقاء سلامت، اطلاع رسانی و مصرف ایمن دارو با گروه‌های هدف ، متخصصین قلب و عروق ،

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز سه شنبه  مورخ 23/08/1402کنفرانس علمی یکروزه مبانی و مفاهیم کنترل عفونت و نحوه ی استفاده از وسایل حفاظت فردی با هدف اهمیت و ضرورت رعایت احتیاطات استاندارد در پیشگیری از ایجاد و انتشار عفونت های بیمارستانی و افزایش ایمنی و سلامت پرسنل   در سالن همایش این مرکز با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم برگزار گردید..

به مناسبت گرامیداشت روز هفتم مهر ماه "روز آتش نشانی و ایمنی"، تیم ایمنی و بحران بیمارستان بهمن ضمن حضور در دفتر معاونت محترم پیشگیری سازمان آتش نشانی استان تهران و بازدید از ایستگاه آتش نشانی شماره 25 از زحمات آتش نشانان تقدیر و قدردانی نمودند.

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن روز یکشنبه مورخ 19/06/1402سمینار علمی یک روزه نحوه صحیح گزارش نویسی با گروه هدف پرستاری و مامایی در سالن همایش این مرکز با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 3 مرداد ماه کلاس آموزشی "نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر (نظام مراقبت سندرمیک)" با گروه هدف گروه پرستاری، مامایی، هوشبری و اتاق عمل، دراین مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یکشنبه 1 مرداد ماه کنفرانس علمی یکروزه " مدیریت بحران و بلایا" با گروه هدف کلیه پرسنل و با امتیاز بازآموزی برای گروه پرستاری، مامایی، هوشبری و اتاق عمل، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط بیمارستان، دراین مرکز درمانی برگزار شد.