مسئول فني: خانم دكتر بهرامي

سوپروايزر: آقاي حيدري

بخش فیزیوتراپی بیمارستان بهمن با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و مجهز به دستگاه هاي مدرن، در دو شیفت کاری صبح و عصر آماده ارائه خدمت به مراجعين محترم مي باشد.

فیزیوتراپی بیمارستان بهمن با بکارگیری دانش روز دنيا سعي در ارائه بهترين خدمات در اين مركز مي باشد.

این بخش علاوه بر ارائه خدمات به بیماران سرپایی، به بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان نیز خدمات تخصصی ارائه می نماید که این خدمات شامل مشاوره فیزیوتراپی و توانبخشی، فیزیوتراپی تنفسی و فیزیوتراپی اندام ها با هدف جلوگیری از عوارض جراحی و بستری، جلوگیری از عفونت ریه ها، افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد تنفسی، جلوگیری از محدودیت حرکتی و بهبود دامنه حرکتی مفاصل می باشد.

اين بخش در ضلع غربي طبقه منفي يك و انتهاي كلينيك جنرال واقع شده است

شماره تماس: 82499612