كلينيك قلب بيمارستان بهمن داراي 7 اتاق معاينه و 9 اتاق جهت انجام انواع پروسيجرها مي‌باشد. از قبيل:

  • پروسيجرهاي قلب: اكوكارديوگرافي، نوارقلب، تست ورزش، هولتر ريتم، هولتر فشار، پيس آناليز، تست TILT و ...
  • پروسيجرهاي مغز و اعصاب: نوار عصب و عضله(EMG NCV)، نوارمغز (EEG)، TCD، كالرداپلر و ...
  • تست‌هاي ريه: PFT, DLCO, BODY BOX, MCT و ...
  • واحد Video EEG و تست خواب  نيز در كلينيك قلب واقع شده است

در حال حاضر 15 رشته تخصصي و فوق تخصصي در كلينيك قلب با وجود متخصصين قلب و عروق، جراحي قلب و عروق، متخصص قلب كودكان، ريه، مغز و اعصاب، غدد، داخلي و گوارش، درد، جراح پلاستيك، پوست، نفرولوژي، تغذيه و چشم پزشكي مشغول خدمت رساني مي باشند.

خريد ملزومات ذيل به ارتقاء سطح كيفي خدمات در اين كلينيك كمك شايان ذكري نموده است:

  • دستگاه اكو پرتابل (SONOSITE به همراه سه پروب اطفال، بزرگسال و كاروتيد)
  • دستگاه هولتر طولاني مدت (EVENT RECORRDER)
  • دستگاه EMG-NCV ديگري مدل (NIHON KOHDEN)

 

اين كلينيك در ضلع غربي طبقه همكف، روبروي اورژانس و در مجاورت كافي شاپ قرار دارد.

تلفن تماس بخش:  6- 82499555