كلينيك جنرال بيمارستان بهمن داراي 6 اتاق معاينه و يك اتاق جهت انجام انواع پروسيجرها مي‌باشد. از قبيل:

  • پروسيجرهاي مربوط به كودكان  و نوزادان: شامل قد و وزن و شيردهي و ....
  • پروسيجرهاي ارتوپدي: گچ گيري، آتل و ...
  • پروسیجرهای کرایو زکیل تناسلی
  • انجام پروسیجرهای بعداز جراحی در کلینیک

در حال حاضر بيش از 10 رشته تخصصي و فوق تخصصي در كلينيك جنرال با وجود متخصصين اطفال، جراحي اطفال، جراحي عمومي، ارولوژي، جراحي پلاستيك، داخلي و گوارش، جراحي ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب، اعصاب و روان و ... مشغول خدمت رساني مي باشند.

اين كلينيك در ضلع غربي طبقه منفي يك، روبروي واحد تصويربرداري قرار دارد. واحدهاي فيزيوتراپي و آندوسكوپي در انتهاي اين كلينيك واقع شده است.

تلفن تماس بخش:  2 - 82499601