کلینیک هیپوفیز بیمارستان بهمن در راستای ارتقای ارائه خدمت ، تشخیص ، درمان و پیگیری بهتر بیماران با تومورهای هیپوفیز راه اندازی شده است و آماده پذیرش بیماران وابسته به اختلالات غده هیپوفیز شامل افزایش هورمون رشد (Acromegaly)، افزایش هورمون کورتیزول (Cushing Dis.)، افزایش هورمون پرولاکتین (Prolactinoma) و سایر اختلالات مربوط به عملکرد غده هیپوفیز و ‌همچنین افراد دارای تومورهای غده هیپوفیز می باشد.

در کلینیک هیپوفیز بیمارستان بهمن با استفاده از بهترین وسایل جراحی مغز و اعصاب و اطلاعات علمی روز دنیا به بیماران عزیز ارائه خدمت می شود .
ضایعات مختلف هیپوفیز و قاعده جمجمه با تظاهرات مختلف هورمونی ، بینایی و مغزی قابل تشخیص و درمان بوده و بیماران پس از جراحی، پیگیری می شوند.

فعالیت کلینیک هیپوفیز بیمارستان بهمن
به منظور  ارتقای خدمات درمانی  به بیماران با ضایعات هیپوفیزوقاعده جمجمه با استفاده از کلینیک های  چند تخصصی ، هر هفته روزهای شنبه این بیماران در کلینیک هیپوفیز بیمارستان بهمن ویزیت می شوند. 

اساتید کلینیک هیپوفیز:

  •  خانم دکتر پیمانه حیدریان ( فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز)
  • آقای دکتر محمد رضا حاجی آبادی (  متخصص جرا حی اعصاب ، فلوشیپ جراحی تومورهای قاعده جمجمه وهیپوفیز)