بهداشت زنان، بویژه زنان باردار همواره مورد توجه دست اندركاران امور بهداشتی بوده است. زنان باردار از یك سو در معرض مخاطرات فراوان مربوط به حاملگی مثل دكولمان، پره اكلامپسی واكلامپسی هستند و از سوی دیگر مادر باردار جنینی در رحم دارد كه سلامت او نیز با خطرات بالقوه فراوان روبروست. به همين منظور بلوك زايمان بيمارستان بهمن با استفاده از پزشكان مجرب، كادر درماني دلسوز و متبحر و با بهره گيري از تجهيزات مدرن پزشكي اقدامات ذيل را در دستور كار خود قرار داده است:

 • معاینه اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد منجر به زایمان ،موارد اورژانس و اندیکاسیون های بستری . 
 • معاینه و آماده سازی مراجعین با تشخیص سقط ناقص یا فراموش شده و.....جهت انتقال به اتاق عمل . 
 • انجام اقدامات مربوط به ختم بارداری در موارد IUFD طبق دستور پزشک. 
 • گواهی ولادت قبل از ترخیص تا حداکثر 14 روز پس از زایمان ،همه روزه بجز ایام تعطیل ساعت 13-11 با در دست داشتن و یا کارت ملی به یکی والدین تحویل می گردد.
 • ضمنا از زمان تولد نوزاد تا مراجعه والدین به ادارات ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه فقط 15 روز فرصت می باشد.
 • فراهم نمودن امكان استفاده از استخر به طور رايگان جهت مادران باردار وحضور ماماها به همراه مسئول آموزشي كلاسهاي بارداري در استخر جهت ايمني بيشتر مادران
 • آموزشهای بدو ورود مادران از قبیل شیر دهی،آموزشهای بهداشتی پس از زایمان و .... 
 • انجام خدمات عکس و فیلمبرداری .
 • انجام هم جواری مادر و نوزاد در ریکاوری توسط مامای مخصوص .
 • برگزاری کلاس های آمادگی بارداری و زایمان و شیردهی در کلیه ایام هفته حتی روزهای تعطیل با هماهنگی
 • کنترل و اداره ی مددجویان زایمان طبیعی طبق دستورات پزشک معالج تا پایان زایمان و ادامه ی آن حداقل تا دو ساعت پس از زایمان .
 • پذیرش و آماده سازی مراجعین سزارینی و مراقبت از آنها تا زمان انتقال به اتاق عمل. 
 • حضور ماما در اتاق عمل جهت تعیین نمره آپگار و مراقبتهای اولیه نوزاد و انجام شیردهی اولیه و تماس پوست به پوست مادر و نوزاد. 
 • تحت نظر گرفتن مادران باردار پر خطر و انجام مراقبتهای لازم طبق دستور پزشک معالج .
 • انجام NST و تفسیر آن و اطلاع به پزشک در بیماران سر پایی و بستری
 • برگزاري كلاسهاي مصوب معاونت درمان جهت ارتقاء دانش پزشكان محترم وماماها
 • اعزام ماماها جهت شركت در سمينارها وكلاسهاي مرتبط به خارج از بيمارستان
 • تشكيل گروهي در تلگرام با نام كمپين دوستداران زايمان ايمن بيمارستان بهمن باهدف همدلي ورفع مشكلات مامايي در دوران بارداري وآشنايي ورفع دلواپسي مادران باردار
 • اجرايي نمودن طرح تكريم مادراني كه موفق به انجام زايمان طبيعي شده اند حتي در روزهاي شلوغ جهت انتقال
 • اختصاص دفتري جهت ثبت مستندات واحساس مادراني كه موفق به انجام زايمان طبيعي وايمن شده اند با ادبيات مخصوص هر مادر
 • استفاده از تمامي روش هاي بي دردي دارويي وغير داروئي جهت كاهش درد زايمان

 

گام هاي برداشته شده در راستاي انتخاب بيمارستان بهمن به عنوان بيمارستان خصوصي برتر زايمان فيزيولوژيك

 • اجراي شيوه نامه ارتقاء حضور متخصص زنان و زايمان
 • تأكيد بر پرهيز از سزارين هاي غيرعلمي و غيرضروري
 • برگزاري و استمرار كلاس هاي آمادگي براي زايمان
 • اجراي ده اقدام بيمارستان دوستدار مادر و انجام زايمان فيزيولوژيك و كاهش مداخلات طبي غيرضروري
 • استقرار تيم مادران باردار پرخطر در بيمارستان
 • تعيين كد فوريت هاي مامايي در بيمارستان
 • تكميل دقيق فرم الكترونيك سامانه ثبت اطلاعات مادر و نوزاد (سامانه ايمان)
 • بررسي موارد عوارض شديد بارداري در كميته مورتاليتي و موربيديتي در بيمارستان از نظر طراحي مداخلات جهت پيشگيري و اجتناب از موارد مشابه

بلوك زايمان در طبقه اول ضلغ غربي ساختمان واقع گرديده است.

تلفن تماس بخش:  82499281