رئيس بخش  : جناب آقاي دكتر عارفي

سرپرستار : سركار خانم زينب ابردر

بیماران قلبی که احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارند در این بخش ها بستری می‌شوند. بیمارستان بهمن دارای دو بخش CCU و دو بخش post ccu مي باشد كه مجموعاً با25  تخت فعال، آماده ارائه خدمت به بیماران قلبي انتقالي از اورژانس و یا در موارد بعد از آنژیوگرافی و آنژيوپلاستي و یا از سایر بخش ها مي باشد.

این بخش سیستم مانیتورینگ ویژه ای دارد که هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می‌باشد، بیماران بستری در CCU دائماً از طریق مانیتور کنترل می‌شوند.

بخش هاي ccu1 و post ccu1 در طبقه دوم ضلع غربي واقع شده اند.

تلفن تماس بخشccu1:  82499218  - تلفن تماس بخشpost ccu1:  82499216