رئيس بخش هاي ccu 1,2 : جناب آقاي دكتر عارفي

سرپرستار بخش هاي ccu1 و post ccu1: سركار خانم زينب ابردر

سرپرستار بخش هاي ccu2 و post ccu2: سركار خانم مژگان عسگري

بیماران قلبی که احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارند در این بخش ها بستری می‌شوند. بیمارستان بهمن دارای دو بخش CCU و دو بخش post ccu مي باشد كه مجموعاً با25  تخت فعال، آماده ارائه خدمت به بیماران قلبي انتقالي از اورژانس و یا در موارد بعد از آنژیوگرافی و آنژيوپلاستي و یا از سایر بخش ها مي باشد.

این بخش سیستم مانیتورینگ ویژه ای دارد که هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می‌باشد، بیماران بستری در CCU دائماً از طریق مانیتور کنترل می‌شوند.

ارتباط داخلي بين بخش آنژيوگرافي و ccu2 جهت انتقال سريع بيماران از ويژگي هاي فيزيكي اين بخش مي باشد.

بخش هاي ccu1 و post ccu1 در طبقه دوم ضلع غربي و بخش هاي ccu2 و post ccu2 در طبقه سوم ضلع غربي واقع شده اند.

تلفن تماس بخشccu1:  82499218  - تلفن تماس بخشpost ccu1:  82499216  

تلفن تماس بخشccu1:  82499318  - تلفن تماس بخش post ccu2:    82499316