مسئول فني : جناب آقاي دكتر مسعود دونلو

سوپروايزر: جناب آقاي حكمت

آزمايشگاه پاتوبيولوژي بيمارستان فوق تخصصي بهمن مجهز به دستگاه‌هاي پيشرفته امروزي و متخصصان مجرب، همه روزه خدمات ويژه زير را به بيماران محترم ارائه مي‌دهد:

 • خدمات اورژانس براي كليه تست هاي روتين
 • نمونه‌گيري در منزل از سالمندان و افراد ناتوان
 • ارائه سريع و روزانه تست هاي قلبي و تروپونين هورمون بارداري، پانل تيروئيد ضمن حفظ كيفيت لازم در انجام آزمايشات
 • همچنين به درخواست شما تحويل جواب آزمايش درب منزل
 • ارائه جواب آزمايش به صورت اينترنتي

 لازم به ذكر است دقت و صحت مطلوب نتايج آزمايش‌هاي اين مركز توسط موسسه معتبر كنترل كيفي آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان مورد بررسي مداوم قرار مي گيرد :

 • انجام كليه آزمايشات مولكولي
 • انجام كليه آزمايشات ويروس­شناسي
 • انجام كليه آزمايشات ايمونولوژي و آلرژي

ويژه گي هاي شاخص اين بخش:

 • زمان جوابدهی پاتولوژی از 7 تا 10 روز درمورد نمونه های بزرگ و زمان جوابدهی 2 تا 3 روز برای نمونه های بیوپسی کوچک و سیتولوژی (به جز در مواردی که نیاز به اقدامات تشخیصی تکمیلی دارد)
 • گسترش و راه اندازي  بخش HPLC  جهت انجام آزمايشات تخصصي و سطح سرمي  داروها و  آزمايشات به روز و جديد در اين زمينه به صورت فعال كه جهت تسريع در امرتشخيص عمل مي نمايد .
 • راه اندازي آزمايشات غربالگري مادران باردار كه قبلا به آزمايشگاه ديگر ارجاع مي گرديد .
 • خريداري يك عدد دستگاه اتوآنالايزر ABBOTT جهت انجام آزمايشات هورموني و تخصصي جهت تسريع در امر جوابدهي

 

اين بخش در طبقه منفي يك ضلع شرفي و در مقابل كلينيك زنان واقع شده است

تلفن تماس بخش:  1 - 82499630