كلينيك زنان و گوش و حلق و بيني بيمارستان بهمن داراي 2 اتاق معاينه براي متخصصين زنان و 1 اتاق معاينه با تجهيزات كامل براي متخصصين گوش و  حلق و بيني مي باشد.

اين كلينيك با وجود بزرگترين و به نام ترين متخصصين زنان جزء شلوغ ترين قسمت هاي بيمارستان مي باشد.

همكاران ما در تلاشند با برنامه ريزي صحيح بهترين انتظار در اين كلينيك را براي مراجعين عزيز رقم بزنند.

وجود واحد اديومتري در اين كلينيك به متخصصين محترم گوش و حلق و بيني كمك مي كند تا كليه پروسيجرهاي درماني مربوط به مراجعين محترم را در اين بخش انجام دهند.

پرویجرهای زنان : پاپ اسمیر ،کولپوسکوپی(البته در حال حاضر غیر فعال می باشد )، نمونه برداری از آندومتر رحم، کرایو دهانه سرویکس ،کوتر سرویکس،کرایو زگیل تناسلی ، گذاشتن IUD ،خروج IUD ....

پروسیجرهای ENT:بیوپسی ، اندوسکوپی سینوس بینی ، کوتر بینی ، گچ گیری و جا انداختن بینی ، اصلاح ناهنجاری های زبان

پروسیجرهای ادیومتری : انجام سطح شنوایی سنجی نوزادان و بزرگسالان ، تهیه و تنظیم سمعک

اتاق مشاوره جهت آموزش شیردهی قبل از زایمان ، کنترل فشارو وزن و انجام مشاوره دوران بارداری 

اين كلينيك در ضلع شرقي طبقه منفي يك، روبروي واحد آزمايشگاه قرار دارد. واحد دندانپزشكي در انتهاي اين كلينيك واقع شده است.

تلفن تماس بخش:  4 - 82499623